I have a dream to make photographs in the rain, that’s what happened) It all began with a light sun on the rocks, and then clouds, and on you! It was crazy !!!

У мене буля мрія зробити фотографії під дощем, ось і здійснилося) Все починалося з легкого сонечка на скелях, а потім хмари, і на тобі! Це було шалено!!!